Chính Sách Bảo Hành

05/09/2018

Chính Sách Bảo Hành - Bảo Trì

- CHÍNH SÁCH  BẢO HÀNH – BẢO TRÌ

  • Công Ty chúng tôi chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa nếu các hư hỏng thuộc lỗi nhà sản xuất.
  • Các hư hỏng do lỗi nhà sản xuất này sẽ được bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.
  • Quý khách có trách nhiệm lắp đặt và bảo quản hàng hóa theo đúng tài liệu kỹ thuật kèm theo của nhà sản xuất 

  

Chat